<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html><head> <meta http-equiv="Content-Language" content="tr"> <title>BUGAY YAPIM</title> <!-- Information generated and read by Xara Webstyle. Do not edit this line. [Bugay (Film);orijinal;Theme Color 1;16639;themecolour1;Panel Color;4669749;themecolour2;Theme Color 2;0;themecolour3;Background Color;1644825;themecolour4] --> <!-- chimertech-TR design (c) 2005 --> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <meta name="generator" content="Microsoft FrontPage 5.0" /> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <style type="text/css"> <!-- table { font: 9pt/18px arial, helvetica, sans-serif } p { margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-right: 0px; } blockquote { margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #cccccc;/*themecolour2%0;*/ margin-right: 0px; margin-left: 15px; } ol { margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 15px; color: #cccccc;/*themecolour2%0;*/ } .rightcoltext ul { margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #cccccc;/*themecolour2%0;*/ margin-left: 15px; list-style-image: url('BugayFilm_files/SciFi_page3_bullet.gif'); } .leftcoltext ul { margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #ff4000;/*themecolour1;*/ margin-left: 13px; list-style-image: url('BugayFilm_files/SciFi_page3_bullitt.gif'); } h1 { font-weight: bold; color: #cccccc;/*themecolour2%0;*/ background-color: #191919;/*themecolour4;*/ font-size: 10px; padding-top: 2px; padding-right: 20px; padding-bottom: 2px; padding-left: 5px; } h2 { font-size: 13pt; color: #ff4000;/*themecolour1;*/ margin-top: 3px; margin-bottom: 5px; } body { background-color: #191919;/*themecolour4;*/ color: #cccccc;/*themecolour2%0;*/ background-image: url('BugayFilm_files/SciFi_page3_leftcolumn_bg4.gif'); background-repeat: repeat-y; background-position: left 50%; } .topstrip { background-image: url('BugayFilm_files/Wings_topstrip.gif'); background-repeat: repeat-x } .rightcolbg { background-image: url('BugayFilm_files/Wings_right_bg.gif'); background-repeat: repeat } .hnavbg { background-image: url('BugayFilm_files/Wings_hnav_bg.gif'); background-repeat: repeat-x } .leftcoltext { color: #cccccc;/*themecolour2%0;*/ padding-left: 15px; } .rightcoltext { padding-left: 15px; padding-right: 15px; color: #cccccc;/*themecolour2%0;*/ background-color: #354147;/*themecolour2;*/ } .leftcoltext a:link { color: #666666; } .leftcoltext a:visited { color: #999999; } .leftcoltext a:link:hover { color: #ff4000;/*themecolour1;*/ } .rightcoltext a:link { color: #cccccc; } .rightcoltext a:visited { color: #cccccc; } .rightcoltext a:link:hover { color: #ff4000;/*themecolour1;*/ } .hnavbg { background-image: url('BugayFilm_files/SciFi_page3_hnav_bg.gif'); background-repeat: repeat-x } .leftcolumnbg { background-image: url('BugayFilm_files/SciFi_page3_leftcolumn_bg1.gif'); background-repeat: repeat-y; background-position: right 50%; } .topborder { border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #FF4000;/*themecolour1;*/ } .heading { font-size: 10pt; font-weight: bold; color: #FFFFFF; background-color: #191919;/*themecolour4;*/ padding-top: 2px; padding-right: 20px; padding-bottom: 2px; padding-left: 5px; letter-spacing: 3pt; margin-bottom: 5px; } .featurebox { background-color: #000000;/*themecolour3;*/ border: 1px solid #FF4000;/*themecolour1;*/ padding: 10px; } .divider { border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #ff4000;/*themecolour1;*/ } .grid { background-image: url('BugayFilm_files/SciFi_page3_grid.gif'); background-repeat: repeat } --> </style> </head> <body leftmargin="0" topmargin="0" style="background-color: #000000; color:#0000FF"> <div align="center"> <center> <table width="745" cellspacing="0" cellpadding="0" height="471" style="border-collapse: collapse" bgcolor="#000000" bordercolor="#FFFFFF" bordercolorlight="#FFFFFF" bordercolordark="#FFFFFF" border="0"> <tr> <td width="826" valign="top" colspan="5" height="102" bgcolor="#000000"> <embed width="775" height="99" src="ANABAN4.swf"> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" class="hnavbg" width="826" height="1"> <div align="center"> <script Webstyle4>document.write('<scr'+'ipt src="BugayFilm_files/xaramenu.js">'+'</scr'+'ipt>');document.write('<scr'+'ipt src="BugayFilm_files/scifi_page3_hnavbar.js">'+'</scr'+'ipt>');/*img src="BugayFilm_files/SciFi_page3_hnavbar.gif" moduleid="sample (Project)\SciFi_page3_hnavbar_off.xws"*/ </script> </div> </td> </tr> <tr> <td width="223" class="leftcolumnbg" height="41" valign="bottom"> <p align="center"><a href="videolar.htm" style="text-decoration: none">V0DEO FRAGMAN</a><p align="center"> <a href="afis.htm" style="text-decoration: none">AF0^ POSTER</a><p align="center"> &nbsp;<p align="center"><font color="#808080">YAPIMLAR</font></td> <td valign="top" class="rightcoltext" style="background-color: #000000" width="2" height="344" rowspan="2"> </td> <td class="rightcoltext" style="background-color: #000000" width="470" height="87" valign="top"> <img border="0" src="BUGAY_YAPIM_21387.gif" width="350" height="60"><hr color="#808080" size="1" width="303" align="left"> <p>&nbsp;</td> <td valign="top" class="rightcoltext" style="background-color: #000000" width="114" height="344" rowspan="2"> &nbsp;</td> <td class="rightcoltext" width="4" height="344" rowspan="2" style="color: #000000; background-color: #000000" background="e3_av_bg.gif"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="223" class="leftcolumnbg" height="343" valign="top" align="center" bgcolor="#000000"> <embed width="135" height="200" src="slideshow_as2.swf" align="center"></td> <td class="rightcoltext" style="background-color: #000000" width="470" height="343" valign="top" bordercolor="#FFFFFF" bordercolorlight="#FFFFFF" bordercolordark="#FFFFFF"> &nbsp;<script language="JavaScript"> /********************************************************************************** KAYAN YAZi efekti mail to launcelot2005@gmail.com **********************************************************************************/ var mw=300 /* The width */ var mh=280 /* The height */ var sp=1 /* The Speed */ var text='<font style="font-size: 12pt" color="#ffffff"><font face="Arial"><span style="font-size: 9pt"><p align="left">Televizyon yap1mc1l11 alan1nda Trkiye`nin en nde gelen firmas1 olan BUGAY YAPIM 1990 y1l1nda kuruldu.<BR><BR>Firmaya ad1n1 veren Umur Bugay ile ynetici,yazar,oyuncu olarak yan1nda yer alan al1_ma arkada_lar1,y1llarca Trk mizah yaz1n1nda,Trk sinemas1nda,Trk tiyatrosunda nemli ba_ar1lara imza atm1_ ve _imdi bu birikim ve deneyimlerini BUGAY YAPIM bnyesinde en iyiyi sunabilmek iin birle_tirmi_lerdir.<BR><BR>Dostane ve zenli ekip al1_malar1 ile bylesi yarat1c1 bir kadro taraf1ndan ortaya 1kar1lanlar, toplumumuzda ki her kesimle s1cak balar kurabilmi_,kahramanlar1yla insanlar1n kendilerini zde_le_tirebildii, her zaman st seviyede eserler olmu_tur.<BR><BR>Trkiye`de her zaman ilklere ve yeniliklere imza atm1_ olan BUGAY YAPIM,ba_ar1lar1n1n kar_1l11nda birok kez dllendirilmi_, kalitesini ispat etmi_tir.<BR><BR>BUGAY YAPIM,TV Dizisi,TV Filmi,Sinema,Tiyatro gibi geni_ bir yelpazede al1_malar1n1 deneyimli ve dinamik kadrosuyla srdrmekte ve yap1mlar1na her geen gn yeni projeler eklemektedir.<BR><BR>BUGAY YAPIM,btn yap1mlarda s1cak dostluk ili_kileri kurmak suretiyle al1_t11 oyuncu kadrosu,geni_ yazar gurubu,deneyimli, teknik ve artistik kadrosuyla;nmzde ki y1llarda da Televizyon,Sinema,Tiyatro alanlar1nda nitelikli yap1mlar gerekle_tirmeyi hedef edinerek gelecee haz1rlan1yor.</span></font>' if (document.all)document.write('<marquee direction="up" scrollAmount='+sp+' style="width:'+mw+';height:'+mh+'">'+text+'</marquee>') function loop() { window.location.reload() } function loop2() { if (document.layers) { setTimeout("window.onresize=loop",350) init() } } function init() { document.marq.document.marqEx.document.write(text) document.marq.document.marqEx.document.close() thelength=document.marq.document.marqEx.document.height runmarq() } function runmarq() { if (document.marq.document.marqEx.top>=thelength*(-1)) { document.marq.document.marqEx.top-=sp setTimeout("runmarq()",100) } else { document.marq.document.marqEx.top=mh runmarq() } } window.onload=loop2 </script><hr color="#808080" size="1" width="303" align="left"></td> </tr> <tr> <td height="25" colspan="5" class="hnavbg" width="826"> &nbsp;</td> </tr> </table> </center> </div> </body> </html> <center><font style="font-size: 7 pt" size="1"> <span style="width: 100%; font-family: helvetica; font-weight:700"> HuN <font color="#FFFFFF"><span style="font-family: helvetica; font-weight:700">2006 Bugay Film</span>,Tm haklar1 sakl1d1r.&nbsp;</font> </span> </font><span style="width: 100%; font-family: helvetica; font-size: 6px;">&nbsp;</span></center><br> <br>